— Vi trenger denne satsningen for å kunne levere til det internasjonale markedet. Andre land har kommet mye lenger enn oss. Det gjelder særlig Tyskland og Storbritannia, sier Ivan Østvik, direktør for forretningsutvikling i NorWind.

Lønnsomt om ti år

Det er allerede etabelert flere omfattende miljø som driver med forskning og industri knyttet til vindturbiner langs norskekysten.

Planen med det nye test -og demonstrasjonsprogrammet er å knytte miljøene sammen og lage i alt åtte komplette vindturbiner med infrastruktur som skal plasseres ute i havet for testing.

— Vi trenger denne referansen for å vise at det vi leverer fungerer i praksis. Uten testingen blir nåløyet veldig trangt i forhold til det internasjonale markedet, sier Østvik.

I et notat til Olje -og energidepartementet og Nærings -og handelsdepartementet skriver initiativtakerne at etableringen og testingen av vindturbinene vil koste mellom 2,5 og 4 milliarder kroner.

— Dette er basert på reelle industripriser for denne typen turbiner og kabler. Vi jobber hele tiden med å få ned kostnadene. Innen ti år håper vi at installasjon og byggepriser skal være så lave at behovet for subsidier ikke lenger er nødvendig, sier Østvik.

Arbeidsplasser

Han synes det er vanskelig å anslå hvor mange arbeidsplasser som vil komme i kjølvannet av den eventuelle storsatsningen på de enorme vindturbinene.

— I Storbritannia snakker vi om titusenvis. Jeg regner med at det kan bli en god del arbeidsplasser langs norskekysten også. Norge har sterke tradisjoner innenfor de aktuelle bransjene. Offshore vindkraft kan bli et nytt ben å stå på for norsk industri, sier Østvik.

Kristin Guldbrandsen Frøysa ved Christian Michelsen Research (CMR) og Norcowe understreker at det er viktig å demonstrere ulike løsninger ved vindturbinene for å vise at det er holdbart.

— Både selve turbinen og infrastrukturen inn til land må fungere i felt for at vi skal kunne levere til de store markedene, sier hun.

Guldrandsen Frøysa mener det er svært positivt at fire ulike grupperinger går sammen om prosjektet.

— For oss er det viktig at dette ikke stopper med forskningen. Industrien trenger dette test- og demoprogammet for kvalifisere seg til de store kommersielle leveransene og på den måten dra nytte av det forsknings- og utviklingsarbeidet som blir gjort, sier hun.

Usikkert hvor de skal ligge

Plasseringen av de åtte vindturbinene er ikke bestemt.

— Hovedpoenget er å få i gang et nasjonalt program på dette. Så vil vi ta loakliseringsdebatten etterhvert, sier Guldbrandsen Frøysa.

Industrien som er knyttet til vindkraftprosjektet vil trolig punge ut for en del av kostnadene. Likevel er det nødvendig at staten betaler 50-70 prosent av milliardbeløpet.

Byggingen av vindturbinene må komme i gang i løpet av 2012 for at det skal være mulig å konkurrere på det internasjonale markedet. Dermed må pengene komme allerede på statsbudsjettet for neste år.

— Vi er klar over at vi kjemper med mange andre om pengene. Men vi mener at vi har en god sak og at dette kan bli lønnsomt på sikt. Staten har allerede lagt ned stor innsats på vindkraft til havs gjennom Arena-prosjektene og de to forskningssentrene Norcowe og Nowitech. Nå er det snakk om å fullføre jobben og høste fruktene, sier Guldbrandsen Frøysa.

Vil priorietere havenergi

Det var i dag ikke mulig å få en kommentar fra Olje -og energidepartementet.

Bt.no har fått oversendt et notat der det heter at «regjeringen prioriterer forskning, utvikling og demonstrasjon av løsninger for produksjon av energi til havs. Hovedmålsettingene er å bidra til kompetanse- og næringsutvikling og fremtidig produksjon av energi innen områder der Norge kan ha spesielle fortrinn (...).

Regjeringen har økt budsjettene til forskning og utvikling rettet mot fornybar energi og energieffektivisering gjennom Norges forskningsråd med ca. 300 pst fra 2007-2010. Havenergi er en prioritert del av denne veksten.»

Bør Norge satse milliarder på vindkraft til havs? Diskuter saken under!

GIGANTEN: Den kraftige vindturbinen skal tåle uvær i Nordsjøen.