Statens strålevern målte radonkonsentrasjonen i vår, men kommunen ble først kjent med måleresultatet denne uken. Gol kommune har foreløpig ikke tatt stilling til hva som skal gjøres videre med saken.

Statens strålevern anslår at radon i innemiljøet er årsak til mellom 100 og 300 tilfeller av lungekreft i den norske befolkningen hvert år, skriver NRK.

På skoler og barnehager i Gol kommune fant Statens strålevern verdier opp mot 1.500 Becquerel. Både Gol skole og Rotneim barnehage hadde verdier som tilsvarte sju ganger den verdien som Statens strålevern anser for å være forsvarlig.

-25 prosent av totalt 16 bygninger hadde en radonverdi på over 400 Becquerel per kubikkmeter, opplyser avdelingsleder for bygging, regulering og oppmåling i Gol kommune, Hanne Cecilie Nes, til NTB.

Ifølge Statens strålevern bør radonkonsentrasjon i et oppholdsrom ikke overstige 200 Becquerel per kubikkmeter. Hvis verdien overstiger 400 Becquerel per kubikkmeter anbefaler tilsynet alltid å gjennomføre mottiltak.

-Vi anbefaler kommunen å undersøke radonkonsentrasjonen i de aktuelle områdene på dagtid før det settes inn tiltak, fordi ventilasjonsanlegget kan påvirke radonkonsentrasjonen i bygget, sier avdelingsingeniør i Statens strålevern, Katrine Aanestad til NTB.

(NTB)