Ventetiden for strålebehandling vil etter alt å dømme bli kraftig redusert når utbyggingen er gjennomført.

Det var under et styremøte i Helseregion Sør torsdag at utbyggingen ble vedtatt. Arbeidet med det nye stråleterapibygget skal starte i januar, og bygget kan tas i bruk i 2005.

Det vil i tillegg bli reist et eget forskningsbygg, hvis Radiumhospitalet kommer fram til en finansieringsløsning med Helsedepartementet. Bygget vil i så fall stå klart i 2007.

— Utbyggingen betyr økt strålekapasitet til både behandling og lindring, raskere behandling av pasienter, bedre diagnostikk og større mulighet for nye behandlingsmetoder, sier administrerende direktør Jan Vincents Johannessen ved Radiumhospitalet.

Ifølge Johannessen viser beregninger at det vil være 40 prosent flere nye krefttilfeller i 2020 enn det var i 1995.

Det har vært en underdekning av strålekapasiteten i Sørøst-Norge. Det har resultert i at bare rundt 30 prosent av kreftpasientene i dette området er tilbudt strålebehandling, mens behovet er rundt 40 prosent, melder hospitalet.

(NTB)