Grunnen til bekymringen er at radioaktiviteten også på sikt kan ramme norsk fisk— og oppdrettsnæring.

— Hvis det viser seg at det er målt radioaktivitet i skotsk oppdrettslaks, så er det helt klart alvorlig. Det beviser at vi må følge føre var-prinsippet. Vi har ikke råd til å ta noen sjanser, sier Børge Brende.

Forrige fredag fikk den norske miljøvernministeren beskjed fra sin britiske kollega Margaret Beckett om at britiske myndigheter vil ta initiativ til en midlertidig utslippsstans på ni måneder for atomkraftanlegget i Sellafield.

— Om funnene viser seg å være riktige understreker de betydningen av å opprettholde presset på Storbritannia, sier Brende som understreker at han ennå ikke har sett rapporten.

Vil ha permanent stans

— Dette er nok et bevis på at radioaktivt avfall fra Sellafield forurenser havmiljøet. Det er derfor ikke nok med en midlertidig stans i utslippene slik den britiske miljøvernministeren har varslet. Vi krever full stans i utslippene, sier Truls Gulowsen, er kampanjeleder i Greenpeace.

Han frykter at britene med sitt forslag om en midlertidig utslippsstans forsøker å sno seg unna varige miljøpolitiske forpliktelser.

— Børge Brende må ikke gi etter for taktikkeri fra britenes side, men opprettholde det sterke presset som nå ligger på dem, sier Gulowsen.

Kan ikke tas tilbake

Også Lars Føyn som er havforsker ved Havforskningsinstituttet håper britenes nye initiativ resulterer i en permanent utslippsstans.

— Det er viktig at vi klarer å dokumentere en sammenheng mellom reduksjon i utslippene og lavere verdier for radioaktivitet i våre nærområder slik at vi får en permanent stans i utslippene, sier Føyn.

Men han deler ikke umiddelbart Gulowsens bekymring for norsk fiskenæring.

— Hvis den britiske undersøkelsen viser seg å være riktig, er det snakk om svært små verdier av radioaktivitet det er snakk om. Det er derfor ikke noe umiddelbart problem i forhold til norsk fiskeindustri. Men vi håper at det blir stans i utslippene. Når du har sluppet noe ut i havet kan det ikke tas tilbake igjen, sier Føyn.