Nasjonalforeningen har oversikter over lokale tiltak for hjertesyke og oversikt over Nasjonalforeningens Folkestier der folk kan komme i gang med å gå.

-Vi er forberedt på spørsmål innenfor mange ulike områder. Vi tror folk i særlig grad vil være opptatt av kostholdsveiledning, råd om trening og fysisk aktivitet og samliv etter hjertesykdom, sier fagsjef Anne Cathrine Seland.

Tilbudet gjelder både pasienter og pårørende, og hjertelinjen er åpen mellom klokken 10 og 14 alle hverdager. Telefonnummeret er 23 12 00 50. -Nasjonalforeningen for folkehelsen har lenge sett behovet for å tilby mer informasjon om hjerte— og karsykdommer til grupper som ønsker det, sier Seland.

Et lignende tilbud for spørsmål om demens har vært tilgjengelig i flere år.