• Ikke uttrykk misnøye over egen eller andres kropp.
  • Bygg selvfølelse gjennom mestringsopplevelser, ikke utseende.
  • Fokuser på hva vi kan gjøre med kroppen, ikke hvordan den ser ut.
  • Vær aktiv! Legg til rette for at barn og unge får oppleve gleden ved å bruke kroppen.
  • Sørg for gode spise— og aktivitetsvaner.
  • Søk kunnskap om vekst og utvikling, og vær sensitiv overfor biologiske og følelsesmessige utviklingsfaser.
  • Marker avstand til populærkulturens ekstreme kroppsideal.KILDE: Gymnos Temahefte «Kropp, ungdom og fysisk aktivitet», utgitt av Cappelens Forlag