-Midt i bekjennelsesflommen i anledning AKPs 30-årsjubileum tar den gamle ml-garden altså makta tilbake i RV?

-Slett ikke. RVs nye ledelse blir preget av kvinner mellom 20 og 30 år, men det er bra at en del "gamlinger" som meg også henger med, sier Dahle til NTB ved avslutningen av helgens landsmøte.

Dahle og nestleder Marte Mjøs Persen (27) skal lede RV fra Bergen, mens partikontoret blir liggende i Oslo. Dahle ser både fordeler og ulemper ved slikt delt lederskap, og slik må det av praktiske grunner bli.

-Jeg har bodd i Bergen i 36 år og har ingen planer om å endre på det, sier Oslo-gutten Dahle, som etter lang fartstid i ml-bevegelsen meldte seg ut av AKP i 1997.

Lær av Hordaland

Dahle har ved to stortingsvalg vært nær ved å kapre et RV-mandat i Hordaland, og satser på at det vil lykkes neste gang. Bergen er RVs sterkeste kommune, og Dahle tror at erfaringene fra Hordaland kan hjelpe RV til å få bedre fotfeste i distriktene. Nå er RV langt på vei et byfenomen.

-Det blåser en viss venstrevind, men RV står på stedet hvil på en prosent eller to?

-Vi ser et omfattende oppbrudd fra Arbeiderpartiet, og det er på høy tid. Foreløpig har SV høstet gevinsten av dette, og delvis også Fremskrittspartiet, mens fint lite er gått til oss. Men fremover vil RV få en viktig rolle for motvirke at oppbruddet fra Ap forsvinner til høyre.

Skyggen av SV

-Det skal ikke bli lett for RV å komme ut av skyggen fra et SV i veldig fremgang?

-Det er mye positivt ved tilstrømningen til SV, og vi er enige med SV i mange saker både innenriks— og utenrikspolitisk. Men jeg tror at rommet for RV vil øke jo større SV blir, fordi SVs størrelse uvegerlig vil føre til en høyredreining. Nå ser vi at SV har som uttalt mål å regjere sammen med Arbeiderpartiet. Det vil bety å søke posisjoner innenfor det bestående systemet, for eksempel ved å styre på grunnlag av EØS-avtalen. Dermed blir behovet for et radikalt alternativ tydeligere. SV vil også få problemer med å fremstå som et konsekvent nei til EU-parti, sier Dahle.

Industri og ressurser

RV prioriterer krigsmotstand og EU-motstand, men landsmøtet brukte også mye tid på industripolitikk.

-RV tar industriens og primærnæringenes problemer på større alvor enn noe annet parti. Det norske folk mister nå all innflytelse over naturressursene, som har vært livsgrunnlaget gjennom generasjoner.

Politikerne overlater kontrollen til marked og storkonserner. Det kommer voldsomme angrep på kystbefolkningens tilgang til fiskeressursene og landbruksbefolkningen gjennom EU og WTO. Verdiene fra oljen og gassen fryses i et fond som ikke kommer befolkningen til gode, og politikerne har overlatt til Norges Bank å føre en rentepolitikk som driver arbeidsløsheten dramatisk i været, sier Torstein Dahle.

(NTB)

NY SJEF I RV: Torstein Dahle ble i dag valt til ny leder i RV. Men Torstein vil ikke flytte til Oslo, han tar derfor med seg RV-ledelsen og legger den til Bergen.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ