Etter et møte torsdag ettermiddag mellom kringkastingssjef John G. Bernander og programdirektør Anne Aasheim er det klart at RV ikke får delta i partilederdebatten på NRK om to uker.

Opptatt av småpartiene

–Vi har lyttet til rådsmedlemmene og tatt opp saken på ny, men har valgt å kjøre debatten som planlagt uten RV. Vi er likevel opptatt av småpartiene i vår valgkampdekning, som er intens over fire uker og ikke bare dreier seg om partilederdebatten, sier Aasheim til NTB. RV klaget til Kringkastingsrådet fordi partiet ikke får delta i den tradisjonelle partilederdebatt fredag før valget. NRK har innført nye kriterier, og sa nei til RV etter først å ha invitert dem. RV har vært med i partilederdebatten siden 1973.

Samstemt råd

Medlemmene av Kringkastingsrådet sa nokså samstemt i debatten torsdag at NRK burde vurdere dette spørsmålet på nytt, og leder Ivan Kristoffersen ga NRK-ledelsen en henstilling om å gjøre dette. Men rådet hadde også forståelse for NRKs problemer med å avgrense deltakelsen i slike debatter. Programdirektør Anne Aasheim sier til NTB at grensen må settes et sted. –Vi kunne fylt studio med samtlige partiledere, men det ville ikke blitt et godt debattprogram. Vi vil ha en journalistisk tilnærming til det vi lager, også til valget, sier Aasheim.

Gjennomslagskraft

Kriteriene for deltakelse i partilederdebatten er at partiet er representert på Stortinget siste periode, at det stiller lister i alle fylker og at det har bred politisk gjennomslagskraft. Dermed faller både RV, Kystpartiet og Det Liberale Folkepartiet utenfor, i likhet med en rekke mer ukjente småpartier.