Det er RVs bystyregruppe som har levert inn politianmeldelsen. Underslaget skjedde ved at den anmeldte forfalsket underskriftene til de to i RVs bystyregruppe som har uttaksrett til bankkontoen.

Forfalskede underskrifter Uttak fra kontoen ved hjelp av forfalskede underskrifter er skjedd flere ganger, går det fram av en pressemelding fra Rød Valgallianse i Oslo.

Det var kommunerevisjonen i Oslo som avdekket underslaget. Den anmeldte var ansatt som vikarsekretær etter anbefaling fra RV og hadde RVs forværelse i Rådhuset som arbeidssted.

RVs bystyregruppe ble orientert av kommunerevisjonen den 16. mai, og noen dager senere ble saken anmeldt.NTB