Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomgått partienes miljøpolitikk. En toppkandidat fra hvert av partiene har besvart spørsmål om 20 regionale stridssaker. Organisasjonen har på grunnlag av svarene gitt karakterer til åtte av politikerne som kjemper for stortingsplass fra fylket.

At RVs Torstein Dahle og SV-politiker Audun Lysbakken er de flinkeste guttene i klassen, overrasker ikke daglig leder John Martin Jacobsen og fagmedarbeider Ingar Flatlandsmo i NVH.

Fallhøyde for SV

— Men det kan skyldes avstanden til regjeringskontorene. Særlig for SV er fallhøyden stor. Skal partiet bevare sin miljøtroverdighet, må Lysbakken og hans partifeller stagge Ap i en rekke saker hvis de rødgrønne vinner valget, mener Jacobsen og Flatlandsmo.

Miljøvernerne nevner spesielt bygging av forurensende gasskraftverk på Mongstad og bygging av Hardangerbrua som prøvesteiner på SVs miljøvennlighet.

For Venstre er det nettopp støtten til broprosjektet i Hardanger som gjør at partiet ikke får like godt miljø-skussmål som de to sosialistiske partiene. Stortingskandidat May Britt Vihovde må nøye seg med en firer etter Naturvernforbundets terningkast.

— Venstre trekkes også for manglende vilje til å sette inn effektive virkemidler mot nedbyggingen av strandsonen i Hordaland, sier Naturvernforbundets jurymedlemmer.

Skuffet over Ap og KrF

Jacobsen og Flatlandsmo er mest skuffet over Ap og KrF.

— Det er bare i samferdselspolitikken og støtten til bybanen i Bergen og motstanden mot biltunnel gjennom Ulriken som gjør at Ap unngår et miljøpolitisk mageplask.

— For KrF er det stor avstand mellom Bondevik-regjeringens nei til nye gasskraftverk, og Hordalandspartiets klare støtte til forurensende gasskraftverk på Mongstad. Miljøvernminister og tredjekandidat Knut Arild Hareide har et stort forklaringsproblem når han forfekter én politikk og Hordaland KrF en annen, sier de to.

Det er førstekandidatene i Hordaland Olav Akselsen og Ingebrigt Sørfonn som har besvart spørsmålene på vegne av henholdsvis Ap og KrF.

Naturvernforbundet Hordaland konkluderer med at det er full miljøsplid i begge regjeringsalternativene og at den tradisjonelle høyre-venstreaksen ikke forklarer ståsteder i miljøpolitikken. Et av «bevisene» er at Venstre scorer bedre enn Ap i vurderingen.

Jumboen Frp

— Hva med Høyre?

— Høyre er generelt tilhengere av økt forurensning i fylket, hevder Jacobsen og Flatlandsmo.

De begrunner påstanden med Høyres støtte til bygging av gasskraftverk på Mongstad og økt direktebruk av gass. - Det verdikonservative Høyre med sans for det klassiske naturvernet ser dessverre ut til å være på vikende front, mener de.

Partiets andrekandidat Øyvind Halleraker får terningkast 2. På plussiden kommer støtten til et forbud mot forbrenning av plast.

Dårligst ut kommer Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter.

— Frp prioriterer ikke miljø, og er varme tilhengere av økte klimagassutslipp og frislepp i samferdselssektoren. Det eneste gledelige er at partiet sier de vil vurdere å legge kraftledningen mellom Bergen og Eidfjord i sjø, og dermed spare store naturområder for inngrep, sier de to.

Jacobsen og Flatlandsmo understreker at Naturvernforbundet er partipolitisk nøytralt.

— Vi går ikke ut og anbefaler medlemmer eller miljøengasjerte velgere om å stemme på et bestemt parti. Miljø er jo bare ett av politikkområdene velgerne skal ta stilling til, sier de. Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Hilde Kalleklev, er RV-politiker. Hun har ikke deltatt i partivurderingen, understreker Jacobsen og Flatlandsmo.

Dahle fornøyd

RV-leder og Hordalands-kandidat Torstein Dahle er glad for NVHs miljøskryt.

— Tidligere i sommer ble vi også utropt som det beste miljøpartiet av Natur og Ungdom. Dette er veldig hyggelig, sier Dahle.

— Men dere får trekk i karakteren for å være uklar på viljen til veiprising i Bergen?

— Vi er for veiprising hvis inntektene går til styrking av kollektivtrafikken, men er imot hvis midlene bare blir en del av de offentlige inntektene, sier Dahle.

Han mener SV nærmer seg Ap på felt etter felt. - Jeg er veldig spent på hvordan det vil gå med partiets gasskraftmotstand i en rødgrønn regjering, sier han.