Det er Rød Ungdom som legger ut bøkene på nettet. Samtidig oppfordres alle til å laste ned bøkene, legge dem ut på egne internettsider og sende dem til venner. Namsretten har avgitt kjennelse for at Rød Ungdom ikke har lov til å legge ut de utvalgte bøkene på nettet. Derfor møtte leder i Rød Ungdom Eivind Volder Rutle og leder i Rød Valgallianse Aslak Sira Myhre opp i Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet for å overlevere regningen til staten. - Gratis skolebøker koster 500 millioner kroner. I tillegg leverer vi en regning på 100.000 kroner som vi regner med å få i søksmål for aksjonen, sier Rutle. Bakgrunnen for aksjonen er at elever i den videregående skolen selv må betale for skolebøker. svein.kristoffersen@ntb.no