KRISTINE HOLMELID

— Det er ikke mye hemmelig når folk må si: Fordi RVs stemmeseddel ikke lå der, så vil jeg stemme om igjen. Det skal ikke være mulig å spore hva den enkelte velger stemmer, sier RV-leder Torstein Dahle.

I går sendte RV protest til fylkesvalgstyret i Hordaland, Kommunal- og regionaldepartementet og Helsingforskomiteen.

Behandles etter valget

Partiet krever nytt valg for alle stemmeberettigede ved Kysthospitalet Hagavik og Askvik voksenpsykiatriske senter.

I går vedtok valgstyret i Os i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet omvalg kun for de 40 som forhåndsstemte onsdag, og som nå ønsker å stemme på nytt.

Først etter valget blir RVs klage behandlet.

— Klagen fra RV går via fylkeskommunen til oss og så til riksvalgstyret, som vil vurdere klagen, sier informasjonssjef Geir Løndal i Kommunal- og regionaldepartementet.

Riksvalgstyret, som består av en representant for hvert av partiene på Stortinget, har sitt neste møte 22.september. Altså ti dager etter valget. Der kan det eventuelt besluttes omvalg, slik RV krever.

- Kan bli en svær greie

RVs stemmeseddel manglet da pasienter ved de to institusjonene skulle forhåndsstemme onsdag.

I tillegg til at hemmelig valg er et viktig prinsipielt spørsmål, kan Os-tabben også ha avgjørende betydning for valgresultatet, mener Dahle.

— RV ligger på vippen, og hver eneste stemme kan være utslagsgivende. Tenk om det står om tre stemmer for oss. Da er dette en svært greie, altså, sier Dahle.

- Menneskelig å feile

Valgstyret i Os, med leder og ordfører Terje Søviknes (Frp) i spissen, beklaget i går at RV-listen manglet. Ifølge Søviknes har valgstyret ingen indikasjoner på at RVs stemmesedler har manglet andre dager enn onsdag.

— Vi har besluttet å åpne opp for et omvalg for dem som ønsker det. Det er det beste vi kan gjøre, sier Søviknes, som sier at dette er «en veldig kjedelig sak».

Os-ordføreren avviser antydninger fra Dahle om at det ikke var en tilfeldig glipp.

— Det er for drøyt å hevde at dette er valgfusk fra vår side. Kommunalt ansatte har denne jobben, og mange har gått rundt med vondt i magen etter at dette skjedde. Det har skjedd en feil, og det er menneskelig å feile, sier Søviknes.