Både Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti lå bedre an til å ta sistemandatet enn RV da 68.055 av stemmene var telt opp.

Ved 21.15-tiden lå faktisk Erling Folkvord i Oslo bedre an til å få en plass på Stortinget, men også han har et annet parti foran seg.

Opptellingen i Oslo omfatter imidlertid foreløpig bare forhåndsstemmer.