RAGNHILD HOV

Vidar Våde fikk i juni utbetalt 30.000 kroner i erstatning fordi han ble ulovlig overvåket av Politiets overvåkingstjeneste (POT). Kolbotn har ikke fått erstatning i det hele tatt.

Vidar Både er misfornøyd både med beløpet han har fått tilkjent og erstatningsgrunnlaget.

Som fagforeningsleder og kommunepolitiker har Både i flere tiår vært en av AKP og Rød Valgallianses mest profilerte talerør i Odda. Av mappen hans går det frem at han ble overvåket fra 1962 til 1988. I alt inneholdt mappen 52 dokumenter. Også hans kone Solveig søkte om erstatning, etter at hun fikk utlevert mappen sin. Hun ble ikke tilkjent erstatning.

Flere dokumenter

Både klager spesielt på at en utskrift fra en telefonsamtale som lå i mappen hans ikke ga grunnlag for en større erstatning. Han reagerer også på at mappen ikke inneholder flere dokumenter. Blant annet stusser han over manglende dokumenter som viser at han som AKP-medlem to ganger var på delegasjonsreiser til Kina. Både synes også det er underlig at ikke POT har registrert at han før valget i 1983 deltok i NRKs partilederdebatt som RVs representant.

— Jeg synes erstatningsbeløpet er latterlig. Både jeg og familien har gjennom et helt liv lidd alvorlig skade av den ulovlige virksomheten POT drev. Vi hadde fortjent en mer skikkelig oppreisning, sier Både til BT.

Hans partikollega og fagforeningskollega, Terje Kolbotn, var i mange år svartelistet av arbeidsgiverne i Odda. Likevel har ikke Innsynsutvalget funnet at han har krav på erstatning. Utvalget hevder at forbindelsen mellom Kolbotns arbeidsgivere og POT ikke er godt nok dokumentert.

- Henger ikke på greip

— Denne argumentasjonen henger ikke på greip, sier Kolbotn til Klassekampen.

Det er ikke mellom mine arbeidsgivere og POT det skal ha vært forbindelse. Det er først og fremst de arbeidsgiverne som ikke ansatte meg og POT som har snakket sammen, sier han.

Den kjente fagforeningslederen varsler sak mot staten dersom han ikke får medhold i Innsynsutvalgets klagenemnd.

Fagbevegelsen i Odda har allerede satt av 50.000 kroner til tillitsvalgte og medlemmer som har vært utsatt for politisk overvåking.

Også Nils Moldøen, som i sin tid var fagforeningsleder i DNN Tyssedal, har fått 20.000 kroner i erstatning av Innsynsutvalget. Moldøen som er valgt som representant for RV i Odda kommunestyre, fikk utlevert en mappe som inneholdt 15 dokumenter. Overvåkingen var skjedd fra 1976 til 1986.

Jeg er glad for at den skitne og ulovlige virksomheten som POT drev med er blitt avdekket. Skaden kan selvsagt ikke rettes opp. Men jeg er alt i alt fornøyd med den symbolske erstatningen jeg har fått, sier Moldøen til Bergens Tidende.