Det skjer etter at Dagens Næringsliv lørdag skrev at Sandstrøm og Herlofsen har solgt falske legeerklæringer til kriminelle. Erklæringene skal ha blitt brukt for å hindre at tiltalte blir dømt eller for at dømte skal slippe unna soning i vanlig fengsel.

– Dette er sterke beskyldninger, men vi tar ingen endelig avgjørelse om vi på selvstendig initiativ skal starte etterforskning før mandag, sier Qvigstad til Aftenposten.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Petter Schou, vil mandag møte Sandstrøm og Herlofsen og vurdere om det er grunnlag for å politianmelde dem. Begge risikerer også advarsler og tap av autorisasjon.

Både Sandstrøm og Herlofsen nekter for å ha gjort noe ulovlig.