Det er stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) som ber Petersen forklare hvordan Norges holdning skiller seg fra tidligere justisråd Lasse Qvigstads syn på amerikanske militærtribunaler.

Hun stiller spørsmålet i Stortingets spørretime onsdag.

Qvigstad som var justisråd ved den norske ambassaden i Washington, ble i høst nektet å publisere en kronikk fordi den inneholdt synspunkter som en fryktet kunne bli oppfattet som Norges offisielle holdning til militærtribunalene.

(NTB)