— For meg kom ikke avgjørelsen som noen overraskelse, men det er likevel gledelig at de alvorlige anklagene om fabrikkering av bevis nå er ettertrykkelig tilbakevist, sier Qvigstad.

På spørsmål om kommisjonen har funnet nytt materiale i form av korrespondanse mellom POT og andre etterretningstjenester og brev fra POT til justisministeren, sier Qvigstad:

— For de fleste vil nok dette være nytt, men Treholts forsvarer har kjent til det. Under gjennomgangen av saken opplyste Helen Sæter at kommisjonen har funnet korrespondanse fra POT til utenlandske e-tjenester og til justisministeren fra tiden før pågripelsen. Her blir det referert til pengebeløpene som politiet fant under ransaking i Treholts leilighet før pågripelsen.

— Dette er i hvert fall objektiv informasjon hinsides alle tenkelige påstander om bevisfusk, sier Qvigstad. Selv legger han likevel mest vekt på at kommisjonen har kommet fram til at politiets fremstilling av saken i sin tid var den korrekte.

Det var i boken om Treholt-saken som kom ut i fjor høst at påstanden om bevisjuks ble satt fram. Forfatterne Geir Malthe-Sørensen og Kjetil Mæland hevdet at pengebeviset ikke var fotografert i leiligheten før pågripelsen, men konstruert et eller annet sted etter at Treholt var fengslet.

— Jeg håper alle som har vært engasjert i denne saken, nå kan legge den bak seg en gang for aller, sier Qvigstad.