Ifølge ledelsen i selskapet blir det en snarlig avvikling av meieriene dersom de ikke får bedre rammevilkår, melder Aftenposten.

Selskapet tapte i fjor rundt 20 millioner kroner på å produsere melk og yoghurt. Året før var resultatet like svakt.

-Vår økonomiske situasjon er svært tilspisset. Vi må innstille driften om få uker hvis det ikke skjer en klar bedring av våre rammebetingelser, sier styreformann Leif Stråtveit. Han er også konsernsjef i meieriselskapets hovedaksjonær, Kavli, som har investert 30 millioner kroner i virksomheten. Nå er selskapets sjanse til å overleve avhengig av at myndighetene griper inn.

I praksis ser Stråtveit for seg en løsning der Q-meieriene slipper å betale den såkalte utjevningsavgiften på to kroner per liter melk som selskapet kjøper inn fra lokale bønder. På årsbasis løper denne avgiften opp i vel 15 millioner kroner for hele selskapet.NTB