• Vi har i mange år vært plaget av ekskrementer fra gjess, sier overingeniør Egil Mossige ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Blant tiltakene som er satt i gang er punktering av egg.

— Dette skjer på vårparten, for å begrense kullene, forklarer Mossige.

Nedskyting av gjess i jakttiden har også blitt diskutert, men dette har ikke blitt gjort hittil.

— Sommervikarer som hver eneste morgen rydder strendene er vårt viktigste tiltak. I tillegg har vi et godt organisert system av renovatører som holder plenene rene for møkk.

Mossige forteller at strendene i Bærum aldri er blitt stengt på grunn av gåsemøkk, selv om problemet til tider har vært stort.

— Jeg kjenner heller ikke til noen tilfeller med sykdom i befolkningen på grunn av fugleekskrementer.