— De fleste er kvinner, men andelen menn er økende. Det kan skyldes at flere menn tar mer del i omsorgen for barn, sier direktør Hilde Olsen i NAV.

I 1999 var 3,1 prosent av mottakerne menn, mens denne gruppen hadde økt til 7,6 prosent ved utgangen av 2008.

Akershus har flest mottakere av barnetrygd. 12,1 prosent bor i dette fylket, mens Oslo ligger på annenplass med 10,8 prosent. Finnmark har færrest mottakere av barnetrygd med bare 1,5 prosent.

Ved utgangen av desember 2008 ble det utbetalt barnetrygd for 1.092.182 barn. Dette er en økning på 153.000 barn eller 16,3 prosent siden 1999.