— Jeg er profesjonelt urolig for dem, sa psykolog Elin Hordvik i Kristiansand byrett tirsdag. Hun har forberedt foreldrene på at tid ikke vil hjelpe dem. Hordvik er spesialist i klinisk psykologi og har arbeidet med familier som opplever dramatiske dødsfall.

Det å miste et barn er en av de mest vanskelige hendelsene noen kan oppleve i sitt liv. Ved et seksualisert drap vil traumene bli ekstreme for de pårørende, forklarte psykologen.

Hun er engasjert av bistandsadvokatene på vegne av foreldrene til de to jentene. Foreldrene krever i utgangspunktet 300.000 kroner hver fra de to tiltalte.

NTB