Psykologen må også betale 1,3 millioner kroner i erstatning og oppreisning til de tre mennene som ble utsatt for overgrepene. I Borgarting lagmannsrett ble 74-åringen tidligere i år dømt til tre års fengsel, men anket straffeutmålingen til Høyesterett.

Av hensyn til mannens alder og helsetilstand har Høyesterett valgt å sette ned straffen til to år og seks måneder.

Mannen ble i 1988 for alltid fradømt retten til å praktisere som psykolog etter at han for annen gang ble dømt for å ha misbrukt sin stilling ved å utnytte mannlige pasienter seksuelt. Like fullt fortsatte han praksisen og med overgrepene mot mannlige pasienter.

(NTB)