Helsetilsynet sier i en kortfattet pressemelding at tilbakekallingen av Sandstrøms autorisasjon ikke skyldes påstandene om salg av falske legeerklæringer, men at han er funnet «uegnet til å utøve yrket som psykolog på en forsvarlig måte».

Tilsynet sier at begrunnelsen dreier seg om forhold av personlig karakter som ikke offentliggjøres i henhold til forvaltningens taushetsplikt.

Det var Dagens Næringsliv som i fjor høst avslørte at Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen hadde utstedt falske legeerklæringer mot betaling. Erklæringene ble solgt til kriminelle som brukte dem for å få lettere soningsforhold og utsettelse av rettssaker.

Politiet har etterforsket saken mot Sandstrøm og Herlofsen siden november i fjor, og i mai 2006 ble de formelt siktet for korrupsjon. Under en razzia som fylkeslegen gjennomførte på Sandstrøms kontor i november, ble han funnet beruset sammen med en pasient. Han mistet bevillingen midlertidig, men dette er nå gjort permanent.

Tilsynssaken mot Herlofsen er ikke avsluttet, men han er permittert som leder av Oslo Militære legekontor.