Mange av menneskene som tropper opp hos namsmannen eller en kommunal rådgiver for å få hjelp til å håndtere gjelden sin, er svært nedbrutte.

— Veldig mange har psykiske problemer. De sliter fordi det hagler inn i postkassen deres, og mange slutter etter hvert å åpne posten. De stikker hodet i sanden og håper at tingene skal bedre seg, sier seksjonssjef hos namsfogden i Bergen, Lillian Bersås.

Hun forteller at det er vanlig at gjeldsofrene får ødelagt nattesøvnen sin og blir sykmeldt fordi de ikke lenger fungerer i jobben.