Stortinget vedtok i 1997 en opptrappingsplan for psykiatrien i Norge. I årene 1998 til 2006 skal denne delen av helsevesenet få 24 milliarder kroner ekstra. Psykiatrien behandler mennesker med sinnslidelser. Den somatiske delen av helsevesenet behandler legemlige sykdommer.

Barne— og ungdomspsykiatriske poliklinikker skal gi tilbud til mennesker under 18 år med psykiske problemer. Personer eldre enn 18 år med slike plager, sokner til voksenpsykiatrien.

Etterlyser

Ledere ved barne- og ungdomspsykiatriske politiklinikker (BUP) Bergens Tidende har snakket med, spør hvor opptrappingsplanen er blitt av. De mener de ikke har fått tilført særlig ekstra ressurser som resultat av opptrappingsplanen.

BUP Åsane har hatt sterk økning i tallet på barn og unge som er henvist fra fastleger, skoler og barnehager.

— I år 2001 hadde vi rundt 100 henvisninger. Tallene for 2002 ligger rundt 160 - altså en økning på 60 prosent. Dette er barn og unge som enten sliter med selvmordstanker, depresjoner, angst, atferdsvansker og problemer i forbindelse med samlivsbrudd, sier Sigmund Simonsen, leder ved BUP Åsane.

Lengre ventelister

— Hva kan årsaken til den sterke økningen være?

— Det vet vi ingenting om.

— Kan det være at leger og ansatte i skoler og barnehager har forventninger om at opptrappingsplanen har gitt et bedre behandlingstilbud ved BUP-ene?

— Kanskje. Det er i alle fall nærliggende å anta at de faggruppene du nevner tror opptrappingen innen psykiatrien er et faktum.

— Er ikke opptrappingen et faktum?

— Nei, vi har ikke sett noe til en opptrapping av ressursene her hos oss. Derfor fører den økte pågangen til at det blir lengre ventelister, sier Sigmund Simonsen.