— Vi er behandlingsoptimister, sier Synne Sørheim.

I går la de frem sine konklusjoner. I dag blir de utspurt av dommerne, aktoratet, forsvarerne og bistandsadvokatene.

Begge legger ikke skjul på at de mener Breivik kan medisineres friskere med antipsykotiske medisiner.

— Men det er ingen tvil at om å behandle vrangforestillinger er den vanskeligste delen av en schizofreni-behandling, sier Sørheim.

Smilte av sprøytesnakk

Hun snakker om hvordan mange som blir dømt til tvungen behandling, og som ikke vil ta medisin frivillig, ofte må få medisinen i sprøyteform.

Breivik selv nærmest gliser når Sørheim nevner sprøytene.

— Men vil han profitere på medisinell behandling, spør dommer Wenche E. Arntzen.

— Vi er optimister. Det er sjelden man ikke får respons, svarer Sørheim.

Husby svarer at vrangforestillinger tar lengre tid å behandle.

— Det er innvevde tankemønstre som er vanskelige å endre. Men affektnivået kan endre seg, at du blir mindre sint, mens tankene godt kan vedvare, svarer overlegen.

- Gir ikke ved dørene

Psykologspesialist Pål Grøndahl følger forhandlingene i Oslo tingrett. Der har Sørheim og Husby stått hardt på hvordan de mener at Breiviks drapsønsker er det sentrale - og ikke politikken.

Veldig hardt, ifølge Grøndahl.

— Sørheim og Husby forkaster alternative ideer om politiskekstremisme og slår fast at det er alvorlig psykisk sykdom. De gir ikke akkuratved dørene, sier psykologspesialist Pål Grøndahl til adressa.no.

Eldre og yngre

De to sakkyndige er også blitt kritisert av bistandsadvokater og andre for å være for lite uavhengig av hverandre. 12 av de 13 samtalene de hadde med Breivik, ble gjort sammen.

Vanligvis skal de sakkyndige ha samtaler hver for seg.

Psykiatriprofessor Einar Kringlen tok opp muligheten i sin vitneforklaring: At en yngre kollega kunne tenkes å bli påvirket av en eldre kollega som også har vært overordnet.

Glassvegg som betingelse

Slik svarer Husby og Sørheim selv på kritikken:

— Vi har naturligvis reflektert over det. Ila satte som betingelse at vi måtte være to sammen dersom vi ikke skulle bruke glassvegg. Vi mente også at det hadde sine lyse sider å være to, sier Sørheim.

— Men var Ilas pålegg om å være to sammen det førende premisset, eller var det også andre momenter, spør aktor Svein Holden.

— Ilas synspunkt ble det førende premisset. Vi kunne ikke se at en glassvegg mellom oss og observanden ville gitt fullgode samtalebetingelser. Ila var redd for en gisselsituasjon, særlig mot den kvinnelige sakkyndige, sier den kvinnelige sakkyndige.

- Heltidsjobb

Husby svarer at han var fullstendig utkjørt etter samtalene med Breivik.

— Ingen har vært borti noe lignende. Bare koordineringen mellom Ila og politiet var en heltidsjobb, satt på spissen. Etter de første samtalene var jeg helt, helt utslitt, av å sitte der, sier Husby.

Ifølge ham, tok han ikke fyldige notater under samtalene, men skrev ned stikkord når han kom hjem. Sørheim tok derimot fyldigere notater. Disse sendte hun siden til Husby.

— Så fylte han ut det som eventuelt manglet, sier hun.

Breivik har beskyldt de to sakkyndige for å ha diktet opp store deler av samtalene mellom dem. Selv sier Sørheim at retten får tro hvem de vil.

— Dere har hatt 50 saker sammen. Er det noe i uttrykket om at det finnes parhester innenfor rettspsykiatrien, spør Holden.

— Uanvhengigheten er det sentrale. Ja, vi har jobbet mye sammen, men vi har også jobbet mye med andre, svarer Sørheim.

Hun sier at de derimot vet bedre hva den andre står for.

— Men jeg vil fortsatt hevde at det er en vurdering jeg står inne for, sier Sørheim.

Angrer på én ting

Husby sier han skulle ha gjort en ting annerledes: Å ha laget to såkalte status presens-avsnitt i rapporten - en for hver av de sakkyndige.

På den måten ville de hatt mer uavhengige beskrivelser av tilstanden.

Status presens er pasientens tilstand på tidspunktet for undersøkelsen.

— Det kan ikke ha unngått noens oppmerksomhet hvor mye vår uavhengighet er blitt diskutert. Det er mye urimelig kritikk, men for status presens, der kunne jeg tenkt meg at vi hadde to, sier han.

Psykolog Pål Grøndahl er kritisk til at status presen er skrevet i fellesskap.

— Jeg pleier å si til min medsakkyndige at vi ikke skalsnakke om status presens sammen, men lage dem uavhengig av hverandre. På denmåten blir meningsforskjeller dokumentert, sier han.

VANSKELIG: Torgeir Husby og Synne Sørheim syntes det var for vanskelig intellektuelt og emosjonelt å treffe Anders Behring Breivik alene.
SCANPIX