Tidligere innsatte ved Ila fengsel, forvarings— og sikringsanstalt opplyser til Dagbladet at sju fanger har satt opp ei liste over folk som skulle drepes.

– Dette begynte i 1998. Flere av dem som var plassert på Ila, var rasende. De følte seg nedverdiget av rettspsykiaterne. De judisielle observasjonene ble oppfattet som rene bestillingsverk fra politiet, sier en tidligere innsatt på Ila til avisen.

Mannen tror listen fortsatt eksisterer og sier han sist hørte om den i 2005-2006.

– Det har jeg all grunn til å tro. Hatet mot rettspsykiaterne og fengselssjefen har vel ikke blitt noe mindre, sier mannen.

Blant dem som skulle likvideres, var fengselsinspektør Petter Haug ved Ila fengsel, psykiater Berthold Grünfeld, psykiater Michael Setsaas, psykiater Hans Jakob Stang og psykiater Jan Stang.

En av mennene som skal ha stått bak lista, er den terrorsiktede 29-åringen Arfan Q. Bhatti. En annen av mennene ble drept i fjor. De fem andre sitter fortsatt i fengsel.