En herredsrett i Oslo-området karakteriserer mannens oppførsel som et grovt tillitsbrudd og psykiateren er også fradømt retten til å praktisere i to år framover. Han må også betale 5.000 kroner i saksomkostninger og 40.000 kroner i erstatning.

Mannens forsvarer opplyser til Aftenposten at psykiateren vil anke saken til lagmannsretten.NTB