Et brev fra partiets medlemmer av Stortingets justiskomité provoserer mange av forkjemperne av forbud mot sex-kjøp.

— Justisfraksjonen legger et utilbørlig press på landsmøtet, hevder nestleder Jette Christensen i Arbeiderpartiet i Bergen.

I brevet ber kriminaliseringsmotstanderne i justiskomiteen, anført av fraksjonsleder Anne Marit Bjørnflaten, landsmøtet om å avvente de svenske erfaringene før et forbud eventuelt blir vedtatt. De mener også de prostituerte vil «gå under jorden», noe som vil vanskeliggjøre etterforskning av menneskehandel og hallikvirksomhet.

Jette Christensen mener brevet kan oppleves som en instruks fra sentralt hold i partiet om å si nei til kriminalisering.

— Justisfraksjonen har gått omveier for å distribuere et dokument blottet for holdbare argumenter. Dette viser at de frykter nederlag i avstemningen, mener Jette Christensen.