Midt i innspurten i lønnsoppgjøret kom meldingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) om at mange toppledere i NHOs medlemsbedrifter hadde store lønnshopp i fjor. Toppledere i bedrifter med mer enn 250 ansatte kunne notere seg i gjennomsnitt 21 prosent, eller rundt 355.000 kroner, mer i lønningsposen. Til sammenligning fikk en vanlig lønnsmottaker 5,4 prosent mer i lønn i fjor.

Aller best gikk det for den firedelen av topplederne som allerede tjener best, med en gjennomsnittslønn over 4 millioner kroner. De kunne notere seg en lønnsøkning på nærmere 30 prosent. Toppsjefenes gjennomsnittslønn lå på 4,24 millioner kroner i 2007.

NHO liker det ikke

– Den økningen er for høy, sier administrerende direktør Finn Bergesen jr. i NHO.

Han forventer imidlertid en helt annen utvikling i 2008.

– Dette har skjedd i en høykonjunktur. Vi tror vi vil se en helt annen utvikling når vi i år ser ut til å passere denne toppen og går mot magrere tider. Da regner vi med at dette også vi speile seg i lønninger, bonuser og opsjoner, sier Bergesen jr.

LO provosert

TBUs siste tall for lederlønningene kommer på bordet et snaut døgn før meklingsfristen mellom LO og NHO går ut natt til 2. april. På kontoret til riksmeklingsmannen kjempes det en knallhard kamp både for å få en avtalefestet pensjon (AFP) på plass og om lønn. LO lar seg derfor provosere over veksten i lederlønningene i de store bedriftene.

– Veksten i lederlønningene i de store bedriftene virker provoserende og er ikke et positivt tilskudd til årets lønnsoppgjør. Nok en gang ser vi at de samme gruppene som roper på ansvarlighet og forventer moderasjon fra andre, totalt fritar seg selv fra denne ansvarligheten, sier LO-leder Roar Flåthen.

Han er skuffet, men ikke overrasket over lønnsveksten.

– Når enkelte ledere forsyner seg så grovt som de her har gjort, vil det få virkninger for mange flere nedover i rekkene. Det er ledernes lønnsvekst som er den største faren for renteøkninger, sier Flåthen.

Scanpix