ERLEND FRAFJORD

Aktoratet gjorde i går et stort poeng av at Kristin har forklart seg ulikt i samtlige avhør, og at dette svekker hennes troverdighet.

Kjærvik mener derimot å kunne påvise at Kristins mange og detaljerte opplysninger i avhørene stemmer, og at de gjentas fra den ene forklaringen til den neste, men at hun ubevisst har blandet sammen datoer. Ifølge Kjærvik er det dette som får avhørene til å se ut som om de er mindre konsekvente enn hva han mener er tilfellet.

I det første avhøret sier Kristin at hun kjørte aviser sammen med en kamerat på drapsnatten. Det samme opplyste hun i retten i går.

Men i de fem politiavhørene i mellomtiden går det frem at Kristin sauser sammen en rekke episoder som hun har vært involvert i både like før og like etter drapsnatten, og har plassert disse på feil datoer. Eksempler på dette er dagen da moren kom hjem fra Spania, kvelden hun spiste rømmegrøt hos en nabo, kvelden hun gikk tur med en venninne, samt natten da det likevel ikke var aviser å kjøre ut fra trykkeriet.