Forskningen skal vise om det på lengre sikt er mulig å lagre CO2 fra kullkraftverket i byen i berggrunnen.

– Det skal bores til 800-1.000 meters dyp, til et sandsteinslag som er porøst nok til at CO2 kan deponeres samtidig som at det er dekket av et skiferlag tett nok til at den kan holde på gassen, sier direktør Gunnar Sand ved Unis til Svalbardposten.

Boringen som skjer ved flyplassen i Longyearbyen, skal ifølge NRK ta fire uker. Senere skal nok et hull bores. Gunnar Sand er positiv til prosjektet. Han tror det er mulig å få lagret CO2 på denne måten, og dermed bidra til å oppfylle visjonen om et CO2-fritt Svalbard.

Også Bellona har tro på ideen.

– Dette er et prosjekt som har full støtte fra oss. Det har en rekke interessante perspektiv, ikke minst er Svalbard spesielt spennende geologisk, sier leder Frederic Hauge til NRK.

Han oppfatter prøveboringen som sikker.