Feltet ligger 68 kilometer fra Finnmarkskysten. Boringen skal foregå fra 1. mars og vare i om lag to måneder.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt en boringstillatelse som de betegner som streng. Bellona er overrasket over at SFT ikke skjerper kravene når det har kommet ny kunnskap på bordet.

– Både nyere forskning på kjemikaliers virkning i arktisk klima og nye bevis på at oljevernet langt fra er godt nok viser at SFT bare handler på sedvane når de gir nye tillatelser til leteboring, sier fagrådgiver Elisabeth Sæther i Bellona.

SFT skriver på sin nettside at StatoilHydro får strenge krav til forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og utslipp til luft. I tillegg kommer krav til beredskap i forbindelse med boring av avgrensningsbrønn.