— Etter at bt.no skrev om karttjenesten har vi hatt en voldsom trafikk. Vi ble rett og slett tatt på sengen. Vi måtte tilbake på jobb og starte serveren på nytt, sier GIS-koordinator Arne Klingsheim i Hordaland fylkeskommune.

Her finner du det digitale kartet.

Under «karttyper» i menyen til venstre kan du velge mellom grunnkart, flyfoto, kommuneplan og reguleringsplan. I denne menyen kan du også tegne og skrive ut et kartutsnitt. I verktøylinjen over kartet kan du zoom og gjøre oppmålinger.

Bergen kommune er med i samarbeidet, men har i tillegg et eget kart som inneholder mer informasjon mot Bergen.

Her finner du Bergens eget kart . Dette er ikke nytt, men inneholder mer bergensinformasjon.

Hjelp til byggesaker

– Dette er et nyttig verktøy for eksempel når en skal søke etter eiendomsgrenser i forbindelse med en utbyggingssak. Ved at kommunen legger tjenestene sine ut på internett, slipper innbyggerne å være avhengige av kommunale åpningstider, sa fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Hun ga startsignalet for bruk av det interkommunale kartet under en markering på Høgskolen i Bergen i dag.

Geografiundervisning

Regionrådet for Bergen og Omland har utarbeidet kartet i samarbeid med en rekke andre offentlige instanser.

Under markeringen sa Grande Røys at kartet sammen med den offentlige portalen MinSide, som snart skal lanseres, blir et nyttig it-verktøy for folk flest.

– Mer bruk av it og internett er en viktig del av fornyingen i offentlig sektor, sa fornyingsministeren. Hun mener også at kartet vil være til stor hjelp i geografiundervisningen i skolen.

Flyfoto

Det nye digitale kartet tar sikte på å dekke behovene både for folk flest, for næringslivet og offentlig virksomhet. Kartet skal blant annet kunne brukes ved byggesaksbehandling, planarbeid, reiseliv og opplæring. Det er bygd opp slik at man kan zoome seg ned til en målestokk der hvert enkelt hus er synlig og det skal også legges inn flyfoto slik at en kan se hvordan det ser ut på stedet i virkeligheten.

FRA LUFTEN: Flyfotoene som nå ligger ute egner seg best som landskapsoversikt. På detaljnivå blir de uklare.
PLANLEGGING: Har du utbyggingsplaner kan du selv sjekke kommune- og reguleringsplanene for de aktuelle kommunene.