Verken passasjerer eller SAS-ledelsen landet rundt trodde sine egne øyne. Til tross for at forhandlere fra arbeidstaker— og arbeidsgiversiden i selskapet tidligere på dagen undertegnet en protokoll som karakteriserte den planlagte streiken som ulovlig og tariffstridig, gikk fagforeningsledere med leder Asbjørn Wikestad i Luftfartens funksjonærforening (LFF) i spissen ut og erklærte at streiken likevel ville gå som planlagt.

–Jeg har aldri vært med på lignende, jeg tror at dette er historisk, kommenterer Stein Nilsen, sjef for SAS’ stasjonspersonale rundt om i landet, til NTB.

Han regnet med at mellom 500 og 600 SAS-ansatte – i hovedsak funksjonærer i uniform og verkstedspersonale – gikk til streik torsdag fra klokka 13 til 14. I løpet av denne tiden regnet Nilsen med at all SAS-trafikk ville bli lammet.

Fraktvirksomheten Streiken er de ansattes protest mot de strukturendringer som SAS-ledelsen er i ferd med å gjennomføre når det gjelder fraktvirksomheten i SAS. De ansatte er redd for at opprettelsen av et eget aksjeselskap for frakt er første skritt i retning en uthuling av SAS som eget selskap.

Denne fremtidsvisjon er gang på gang blitt avvist av SAS-ledelsen, og har tatt til etterretning at de klarte å bli enige med de ansatte. Men torsdagens streik er de svært lite blid for.

–Vi reagerer meget alvorlig på denne streiken – både på egne og ikke minst på våre kunders vegne. Formelt sett skal vi når streiken er over vurdere hvilke skritt vi videre skal ta, sier informasjonsdirektør Simen Revold i SAS Norge.

Han understreker at tidspunktet for og varigheten av streiken kom på et tidspunkt av dagen da den bare ga relativt beskjeden skade.

Lang kamp De ansatte i SAS i Skandinavia har ført en lang kamp mot ledelsens planer om å skille ut fraktvirksomheten i et eget selskap og tilby Lufthansa en minoritetsandel i selskapet. Lange utredninger og forhandlinger til tross – det er ikke oppnådd noen enighet, og SAS opplyste for kort tid siden at det nye selskapet vil være en realitet fra 1. april.

De SAS-ansatte i Skandinavia har arbeidet mot planene langs forskjellige linjer. I Norge har de tidligere også forsøkt seg med aksjoner, men har i ellevte time droppet dem. De har imidlertid ekskludert alt samarbeid utover det lovpålagte, og tar ikke overtid som ikke lovmessig er avtalt på forhånd. I Danmark er det torsdag D-dag for en uravstemning blant de SAS-ansatte om de godtar avtalen eller ikke, og i Sverige er ledelse og ansatte ennå ikke blitt ferdig med de formelle forhandlingene.

Sterkest motstand Asbjørn Wikestad har utad vært den som sterkest har flagget sin motstand mot at fraktvirksomheten skulle ut av SAS Airline. Og i den SAS-dominerte Luftfartens funksjonærforening har han til nå hatt en sterk posisjon.

Da NTB torsdag ba ham om å forklare sammenhengen mellom protokollens tekst, at hans egen medarbeider har undertegnet protokollen, og fortsatt oppfordring til streik, sa han at han ikke ville kommentere innholdet. Men han sa at han representerer en klubb som mener at den ikke gjør noe galt ved å streike. Mer kunne han ikke si – han hadde det travelt.

NTB