• Veien vår tåler ikke mer belastning. Økt trafikk betyr at boligområdet vårt forslummes.

JOHN LINDEBOTTENØRJAN DEISZ (foto)NILS LOKØEN (grafikk)john.lindebotten@bergens-tidende.no

Det hevder beboerne i Austre Steinsvikåsen på sørsiden av Nordåsvannet. Frykten deres retter seg mot et nytt boligfelt, Solåsen, som kommunen er i ferd med å gi tillatelse til. 19 nye boliger pluss tre boliger som i dag er vanskelig tilgjengelige skal få atkomst via Austre Steinsvikåsen. Bygningsrådet har for lengst godkjent planene. I ettermiddag skal formannskapet gi innstilling til bystyret om saken.

Siger ut — Austre Steinsvikåsen ble bygget på 60-tallet av private utbyggere. Veien ble bygget nærmest provisorisk etter hvert som husene kom til. Enda det i dag bare er personbiltrafikk på veien, siger veien ut på flere punkter, og kommunen må inn og reparere. Vi tør ikke å tenke på hvordan det går med veien dersom tunge anleggsmaskiner og lastebiler skal settes inn i forlengelsen av den frem til Solåsen, sier Thorvald Hatlebakk i Interessentselskapet Steinsvikåsen til Bergens Tidende.

Billigere løsning Hatlebakk viser også til at bygningsrådet for 13 år siden sa nei til gjennomkjøring i forbindelse med annen boligbygging i nærheten. Det nye boligfeltet, Solåsen, ligger nord på åsryggen mellom Steinsvikvegen og Feråsvegen, med utsikt mot Nordåsvannet. I Austre Steinsvikåsen mener de at tilkomsten til området kan ordnes billigere via Feråsvegen. Ytrebygda bydelsutvalg har gått inn for denne løsningen, men kommunaldirektør Edel Eikeseth viser til at det da må gjøres inngrep i et regulert friområde. Økt trafikk bekymrer også beboerne i Austre Steinsvikåsen. Langs deler av avkjørselen fra Steinsvikvegen skal det anlegges et 1,5 meter bredt fortau. - Da blir veien så smal at det blir en enfeltsvei. Etter vår mening tillater ikke gjeldende regler så stor trafikk som det vil bli på veien dersom boligfeltet Solåsen kobles til, skriver Interessentselskapet i et brev til Bergen kommune.