– Som universitetsansatt synes jeg det er naturlig å engasjere seg i en sak som dette. Jeg er opptatt av å forstå det som skjer i samfunnet rundt meg, og hvordan mennesker som bor her behandles, sier psykologiprofessoren til Adresseavisen.

Han påpeker at det blant universitetsansatte er lange tradisjoner for å bry seg når viktige samfunnsspørsmål debatteres. Selv er han blant annet inspirert av professor Anders Bratholm og hans engasjement i politivoldssaken i Bergen.

– Å få vite mest mulig om det som skjedde og hvordan politiet samt spesialenheten for politisaker har jobbet i denne saken, må være hovedmålet for høringen. Dette er absolutt en type sak som har behov for en uhildet gransking, synes professoren.

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har ingenting imot NTNU-professorens høringsplaner, men advarer mot en separat prosess på siden av rettsapparatet.

– Nå avventer jeg riksadvokatens vurderinger i saken. Andre utspill i saken ønsker jeg ikke å kommentere, sier han.

DØDE: Eugene Obiora døde etter at han ble pågrepet på et sosialkontor i Trondheim. Spesialenheten for politisaker har henlagt saken.
VIL HA HØRING: Psykologiprofessor Arnulf Kolstad ved NTNU.