Helse— og omsorgsdepartementet ga Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) i oppdrag å utarbeide rapporten «Cochlea-implantat (CI), hjelp til et hørende liv». Blant dem som satt i SHdirs ekspertgruppe var professor Stein Harris. I rapporten anbefales det at pasientene skal få ett implantat i hvert øre. Det vanlige er ett implantat i det ene øret.

Harris argumenterer for bruk av to implantater til hver pasient. Men han opplyste ikke til Sosial- og helsedirektoratet at hans kone jobber i firmaet Møllerstrøm Medical, som selger slike implantater, skriver Aftenposten.

Prisen for ett implantat ligger på rundt 200.000 kroner. I fjor ble rundt 150 implantater operert inn på pasienter i Norge. Rundt 100 av disse var ved Harris’ arbeidssted. Halvparten av implantatene ved Rikshospitalet kommer fra Møllerstrøm Medical.

Harris mener det er uproblematisk at hans kone selger implantater, og at det svenske selskapet hun jobber for, eies av en god venn av dem begge. Harris sier han ikke har noe med innkjøp av implantat eller økonomi å gjøre i sin jobb.

Assisterende direktør Bjørn Guldvog i SHdir beklager at han ikke har vært klar over koblingen. Han sier at habilitetsreglene og rutinene ikke er blitt fulgt.

Rapporten ble før påske trukket tilbake fordi den ikke var blitt godt nok kvalitetssikret.