• Jeg vil ikke bebreide noen for å følge reglene, men jeg synes det er greit at Gro Harlem Brundtland får en smekk, sier skatteprofessor Ole Gjems-Onstad etter medieoppslagene om Brundtlands skattefritak.

Gjems-Onstad, som er professor ved Handelshøyskolen BI, minner om at Harlem Brundtland i sin tid bidro til å felle Jan P. Syse på en skattesak som var en småting.

– Hun har opptrådt hyklersk og gikk for langt i å ta Syse, selv om hun visste at det dreide seg om bagateller, sier professoren til NTB.

Framtredende politikere og organisasjonsfolk sier at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland burde har varslet om det skattefritaket hun nyter godt av som norsk pensjonist bosatt i Frankrike.

Burde tatt affære

Men Gjems-Onstad stiller seg tvilende til at Harlem Brundtland og andre skal ha noe særlig ansvar for å informere myndighetene om ulike utslag av skatteregler i stadig endring.

Lederen i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, derimot er av en helt annen mening.

– Som en av Norges mest erfarne politikere burde hun tatt affære og gjort Stortinget oppmerksom på denne urimelige ordningen. Det er veldig skadelig for henne å bli oppfattet som nullskattyter, sier Østvold til VG.

– Harlem Brundtland burde selvfølgelig ha reagert. Hun er ikke så dum at hun ikke forstår at dette er en urimelig ordning, sier Frp-leder Siv Jensen.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier at ordningen Harlem Brundtland nyter godt av, ikke hører hjemme i det norske skattesystemet.

Fransk-norsk avtale

– Ordningen bør endres raskest mulig slik finansminister Kristin Halvorsen foreslår, sier Bondevik som også mener at politikere bør går foran med et godt eksempel når det gjelder skattemoral.

Harlem Brundtlands skattefritak skyldes en skatteavtale mellom Norge og Frankrike inngått i 1980.

Hovedregelen er at nordmenn bosatt i Frankrike skal betale skatt til dette landet av inntekter, honorarer og private pensjonsordninger. Unntaket er pensjon som er knyttet til sosial trygdeytelser i en stat. Da skal man betale skatt til det landet hvor ytelsene kommer fra, opplyser den franske skatteeksperten Eric-Jean Thomas til Dagbladet.

Forslag om flat skatt

Problemet er at det ifølge den norske skatteloven ikke kan kreves skatt av offentlige pensjoner utbetalt til pensjonister bosatt i utlandet, opplyser ekspedisjonssjef Odd Hengsle i Finansdepartementet. Dermed benytter Harlem Brundtland seg av et lovlig «skattehull».

Dette «skattehullet» vil finansminister Kristin Halvorsen tette ved å innføre en flat skatt på 15 prosent på alle pensjoner som utbetales til norske pensjonister i utlandet. Opprinnelig var planen å innføre full beskatning for norske pensjonister i utlandet, men protester, særlig fra de mange norske pensjonistene i Spania, kan ha fått Halvorsen til å endre planen.

Det vanlige har vært at bostedslandet skattlegger pensjonistene, men det er en generell omlegging på gang i retning av at fedrelandet skal ha skatteinntektene fra pensjonistene, opplyser skatteprofessor Gjems-Onstad.

– I dag lever pensjonistene lengre enn før, og de flytter ofte til utlandet. Dette har ikke skattesystemet tidligere tatt hensyn til, men det er altså en omlegging på gang, sier Gjems-Onstad til NTB.

FIKK SKATTEFRITAK: Gro Harlem Brundtland har nytt godt av skattefritak som norsk pensjonist i Frankrike.