I sitt eget vitnemål var han svært skeptisk til Breiviks psykose-diagnose.

Men Svenn Torgersen, psykologiprofessor, mener de to sakkyndige som har gitt diagnosen klarer seg bra i Oslo tingrett.

Synne Sørheim og Torgeir Husby blir i dag utspurt i rettssal 250, med en tidvis smilende, tidvis hoderistende og stort sett passiv Anders Behring Breivik bare meter unna.

- Dette er deres arbeidsplass

Sørheim og Husby har gitt diagnosen paranoid schizofreni og erklært ham som psykotisk.

Torgersen mener de to sakkyndige klarer seg så godt at de så langt har unngått en del problematiske spørsmål.

— Dette er deres arbeidsplass. Sånn sett gjør de en god jobb med å svare for seg. Det gjør at de ikke blir satt fast på hva som er svakhetene i rapporten, sier Torgersen.

Terroristforskjeller

Problemene, mener Torgersen, er at det ikke er samsvar mellom premissene - hva de to beskriver - og konklusjonene.

Mens Breivik selv oppfatter det politiske innholdet som viktigst, sier de to sakkyndige at drapstankene og -ønskene hans det sentrale.

— De to sakkyndige klarer ikke å redegjøre for hva som skiller Breivik fra andre terrorister med gudegitte oppgaver.

— Det er «pang!», så er det en diagnose, sa han under sitt vitnemål tidligere.

Torgersen er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Han ble stevnet som sakkyndig vitne — først av bistandsadvokatene, siden av påtalemyndigheten.

- Ingen psykose

Da han vitnet, var Torgersen klar på at han ikke kunne se noen psykose hos Breivik.

— Det lille jeg har sett bekrefter ikke noen psykose. At en person som er så presis og som vurderer det som blir sagt på den måten Breivik gjør, har en psykose, gir ikke mening, sa han.

Psykosen er rettssakens store stridstema, fordi det vil avgjøre om Breivik vil bli dømt til tvungent psykisk helsevern eller fengsel.

Også psykologspesialist og forsker Pål Grøndahl kommenterer hvordan han synes Husby og Sørheim fremstår. Han mener de fremstår klare i sine konklusjoner.

— De gir ikke akkurat ved dørene, sier Grøndahl til adressa.no.

SAKKYNDIG: Synne Sørheim er en av de to sakkyndige som vitner i dag.