• Hvis jeg hadde vært Victor Norman, ville jeg vært flau og beklaget feilene, men saken er ikke egnet til å svekke tilliten til ham, sier Jan Fridthjof Bernt.

Jussprofessor Bernt mener mediene overdimensjoner kritikken av statsråd Victor Normans bruk av offentlige midler.

— Overtredelsene er av triviell art. Det er kritikkverdig, men saken er betydelig overdimensjonert, sier Bernt.