Han er kritisk til forslaget om å fjerne hjemmelekser for skolebarn.

— Uttalelsene om at leksearbeid ikke har noen positiv effekt, opplever jeg som nærmest tøvete. Det blir omtrent som å si at trening ikke hjelper en idrettsutøver, sier professoren fra Universitetet i Bergen.

Han kan ikke vise til forskning som dokumenterer at lekser nytter for skolebarn, men har selv forsket på hva som fremmer læring hos voksne. Mestringsfølelse står helt sentralt i dette.

— Det må ikke bli for mye arbeid og heller ikke drillpreget, og da er vi ofte snublende nær det som foregår i skolen. Slike lekser kan drepe enhver sin motivasjon for læring, sier Raaheim.

Han er selv fembarnsfar og har tidligere vært leder av et foreldreutvalg. Leksehalvtimen med ungene synes han er en positiv og viktig rutine, selv om det fort blir travelt når ungene skal på trening.

— Vi må være på vakt for at foreldre av makelighetsgrunner vil kutte leksene. Foreldre må ikke abdisere i oppfølgingen av barnas utvikling, advarer Raaheim.