Det sier flere medisinere BT har snakket med.

— Dersom man vil være sikker på at alt skal gå problemfritt, bør man få det første barnet før man fyller 25 år, sier overlege Susanne Albrechtsen på Kvinneklinikken i Bergen.

— Men så lenge man er helt frisk, er det ikke krise om man ikke får barn før man nærmer seg 30, legger hun til.

Lorentz M. Irgens, avdelingsoverlege ved Medisinsk fødselsregister ved Universitetet i Bergen, sier at dersom man bare ser på de biologiske faktorene, bør man få barn før man fyller 30.

— Men sosiale forhold spiller også en viktig rolle. Misdannelser i bukveggen, gastrofyse, øker blant barn som har unge mødre. Dette tror man har med livsstilsfaktorer som røyking, alkohol og eventuelt stoff å gjøre, sier Irgens.

Faren for at barnet dør under fødselen eller i krybbedød, er også større dersom mor er ung.