Dette er sakene det kan bli bråk om: * NATO-medlemskapet

  • Oppsigelse av EØS-avtalen * Gjennomføringen av 6-timersdagen

Brakvalget til SV har tredoblet SVs gruppe. Den forrige stortingsgruppen bestod av seks medlemmer. Nå kommer partiet tilbake med 23. Blant disse er det syv kvinner, flere av dem har sterk tilknytning til venstresiden i SV.

To av de nye stortingsrepresentantene var også medlemmer av Nettverket, opposisjonsgruppen som ble dannet i kjølvannet av den opprivende Kosovostriden som splittet både stortingsgruppen og partiet for tre år siden.

Sentrale SV-ere som BT har vært i kontakt med innrømmer at de nye stortingsrepresentantene utgjør en gruppe med stor politisk spennvinne. Enkelte av dem peker at de er glad for at partiet ikke er kommet i posisjon som kunne ført dem i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet. Det kunne det ha blitt bråk av.

Men de nye stortingsrepresentantene tror at de skal leve i fred og fordragelighet også når hverdagen kommer på Stortinget.

— Vi har vokst oss sammen. Landsmøtet i vår er et klart bevis på det, understreker Hordalands nye stortingsrepresentant, Audun Lysbakken. Han peker på at Nettverket nå er nedlagt og derfor ikke skal få noen betydning når politikken skal utformes.

Andre peker på at mye vil avhenge av Krstin Halvorsens autoritet som partileder.

— Kristin er et lyttende og inkluderende menneske. Jeg gleder meg til å ta fatt med arbeidet i en stor stortingsgruppe, sier Ågot Valle.

Valle mener hun langt på vei har lykkes i å kombinere parlamentarisk arbeid med grasrotarbeid den tiden hun har sittet på Stortinget.

— Jeg tror velgerne venter at vi både skal markere oss som et parlamentarisk parti og et aksjonistparti. Disse forventningene må vi forsøke å innfri, sier Valle

SEIERSSIKRE: En seierssikker Kristin Halvorsen jubler sammen med partikolleger etter valgutfallet mandag kveld.
FOTO: RUNE SÆVIG