TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no

— Departementet har regnet feil. Etter vår beregning serde private skolene i landet ut til å få en underdekning på 10 prosent i inneværende år. Skolene har ikke fått tilstrekkelig kompensasjon for det store læreroppgjøret, opplyser generalsekretær Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund til Bergens Tidende.

Mange har problemer Veldig mange av de private skolene har problemer med å betale ut lønn til lærerne. Noen skoler har gjort avtale med lærerne om å vente litt med å utbetale lønnsøkningen.

Svært komplisert beregning av tilskudd er medvirkende årsaken til problemene som nå er oppstått. Skolenes kostnader i 1998 ligger til grunn for de satsene privatskolene i dag får støtte etter. Staten har beregnet lønns- og prisveksten til bare 2,3 prosent. Faktum er imidlertid at lærernes lønn i fjoråret steg med 12 prosent. Lønnsøkningen har og ført til at skolene må øke innbetalingene til Statens Pensjonskasse med mellom 1,7 og 1,9 prosent årlig.

Jobber på spreng- Lærerne fortjente et godt oppgjør, men for nye, små private skoler har det skapt kjempeproblem. Vi jobber nå på spreng for å sikre at de private skolene får det de har krav på i revidert nasjonalbudsjett i juni, opplyser Torgeir Flateby.

I revidert nasjonalbudsjett for 2000 fikk de private skolene 21 millioner kroner ekstra like før jul i fjor. Nå skal oppgjøret og lønnsøkningen gjelde for hele året. Dermed trenges 100 millioner mer.

Ikke bare private skoler har problemer som følge av læreroppgjøret. Også kommunene sliter. De har fått betalingsutsettelse til fjerde kvartal i år.

Les også: Presser friskolenes økonomi