Bergens Tidende har flere ganger bedt Volvat om å få lage reportasje om Haukeland-spesialistenes virksomhet på det private legesenteret. Ledelsen har konsekvent svart nei. Først i går ettermiddag fikk BT likevel en navneliste fra Volvat over de 18 overlegene fra Haukeland som er tilknyttet Volvat.

Se oversikt over alle de 18 legene nederst i saken.

Men daglig leder Frank Olsen vil ikke gi ytterligere opplysninger om Haukeland-legenes arbeidstilknytning til den private klinikken.

Les også: Hver femte Haukeland-lege har eget firma

Heller ikke Haukeland-spesialistene er villige til å snakke om ekstrajobbene sine.

Høye inntekter

Det har ikke vært mulig å fastslå omfanget av ekstrajobbingen på Volvat. Men legenes skattbare inntekt i 2006 varierte fra knapt 450.000 til 1,24 millioner kroner. Helse Bergen opplyser at det er vanskelig å beregne overlegenes nøyaktige gjennomsnittslønn. Trolig ligger den i nærheten av 560.000 kroner i året før vakt— og overtidstillegg.

En av Haukeland-legene som jobber ved Volvat, kreftlege Clement Stig Trovik, sier i en kort samtale med BT at jobben han gjør på Volvat skjer på fritiden.

– Samfunnsnyttig arbeid

Trovik opplyser at han utfører samfunnsnyttig arbeid der ved blant annet å skrive spesialisterklæringer.

– Virksomheten kommer absolutt ikke i konflikt med de oppgavene jeg har som overlege i Helse Bergen, sier kreftlegen på Haukeland.

Volvat opplyser at 45 leger er tilknyttet klinikken i Fana. 23 av dem er spesialister.

Daglig leder Frank Olsen sier at Volvat MedisinskeSenter i Bergen forholder seg til Volvat-gruppens ufravikelige regel omikke åoppgi opplysninger som gjelder pasienter, tilknyttede legekonsulenter eller andre ansatte.

Olsen vil ikke engang opplyse hvor mange timer i uken hver av legene jobber på klinikken – eller hva slags spesialistpraksis de driver.

Etterspurt kompetanse

Olsen sier at det er viktig for Volvat å kunne å tilby sine kunder og pasienter den mest profesjonelle kompetansen som finnes:

– Spesialister fra Haukeland Universitetssykehus er svært profesjonelle utøvere av faget sitt. De vil derfor fremstå som attraktive konsulenter for Volvat.

I tillegg til de 18 legene har Volvat knyttet til seg sykepleiere fra Haukeland som tilkallingsvikarer. En spesialist, Tore Rygh fra Haraldsplass diakonale Sykehus, er tilknyttet Volvat i en ekstrajobb. En sykepleier fra samme sykehus får ekstraoppdrag som ringevikar.

Olsen sier at alle som ønsker å arbeide ut ifra Volvat Bergen må ha godkjennelse fra sine faste oppdragsgivere,i dette tilfellet Helse Bergen

– Dermed er det naturlig at pasienter kan møte samme lege på begge steder, sier han.

Lett å rekruttere

– De offentlige sykehusene har de siste årene innført regler som begrenser sykehuslegens mulighet til å jobbe på si. Har dette ført til at det blir vanskeligere for private klinikker å rekruttere kompetente leger?

– Nei, vi har ikke merket noe. Men vi driver et privat sykehus uten noen form for offentlig finansiering og konkurrerer derfor ikke direkte med virksomheten på offentlig sykehus. Det gjør det lettere for sykehusleger å knytte avtaler direkte med Volvat.

Tips og mer informasjon

Tips BT om denne saken på nyhet@bt.no

Helse Bergen har utarbeidet et detaljert regelverk for hvilke bierverv som er tillatt for Helse Bergen ansatte. Les retningslinjene for praktisering av bierver her.

Se også: Hjelpetabell med spørsmål for leger med bierverv

Dette er legene

Dette er de 18 overlegene fra Haukeland som jobber som legespesialistkonsulenter på legesenteret i Laguneparken:

 • Overlege Lars Bø som har full stilling på Nevrologisk avdeling. Skattbar inntekt: 444.547 kroner.
 • Marit Grønning, også overlege i full stilling på Nevrologisk avdeling: Skattbar inntekt: 697.765 kroner.
 • Overlege Tina Rekand, overlege ved Nevrologisk avdeling i full stilling. Skattbar inntekt: ukjent.
 • Geir Olve Skeie, overlege i halv stilling på Nevrologisk avdeling. Skattbar inntekt i 2006: 552.165 kroner.
 • Overlege i full stilling, Lars Thomassen, Nevrologisk avdeling. Skattbar inntekt i 2006: 846.506 kroner.
 • Overlege på Nevro-klinikken Morten-Lund Johansen, 73 prosent stilling. Skattbar inntekt i 2006: 951.236 kroner.
 • Overlege i full stilling på Nevrologisk avdeling, Halvor Næss. Skattbar inntekt: 826.960 kroner.
 • Overlege i full stilling ved Plastikkirurgisk avdeling, Paul Egil Gravem. Skattbar inntekt i 2006: 799.933 kroner.
 • Seksjonsoverlege ved Plastikkirurgisk avdeling, Bjørn Tore Haga. Skattbar inntekt 897.319 kroner.
 • Overlege i full stilling ved Kvinneklinikken, Per Anders Gulowsen. Skattbar inntekt i 2006: 881.228.
 • Seksjonsoverlege ved GE-seksjonen, Kirurgisk avdeling, Arild Horn. Skattbar inntekt i 2006: 1.025.500 kroner.
 • Overlege i full stilling ved Kirurgisk avdeling, urologisk seksjon, Luca Colapaoli. Skattbar inntekt i 2006:481.919 kroner.
 • Seksjonsoverlege ved hudavdelingen, Dag Sollesnes Holsen, full stilling. Skattbar inntekt: 862.001 kroner i 2006.
 • Overlege i full stilling på Ortopedisk avdeling, Markus Nottrott. Skattbar inntekt i 2006: 776.364 kroner.
 • Overlege Clement Stig Trovik, i full stilling på kreftavdelingen. Skattbar inntekt i 2006: 1.033.855 kroner.
 • Jens Gerhard Høstmark, seksjonsoverlege i full stilling på urologisk seksjon på Kirurgisk avdeling. Skattbar inntekt i 2006: 1.245.482 kroner.
 • Per Gunnar Liavaag, overlege i full stilling på fellesavdeling for øre-nese-hals på Hode- og halsklinikken. Skattbar inntekt i 2006: 1.021.994 kroner.
 • Shasi Gulati, øre-nese-hals-overlege i full stilling. Skattbar inntekt i 2006: 897.832 kroner.
 • Overlege Christian Vedeler. Han er knyttet til Nevrologisk avdeling i en 20 prosents bistilling. Skattbar inntekt i 2006: 1.033.855 kroner.
 • Gustav Pedersen, overlege i full stilling ved karseksjonen på Kirurgisk avdeling. Skattbar inntekt i 2006: 933.190 kroner.
 • Spesialist Ravi Rawal, stilling og avdeling i Helse Bergen er ukjent. Skattbar inntekt i 2006: 926.590 kroner.
 • Spesialist Hans Christian Sylvester-Jensen, stilling og avdeling i Helse Bergen ukjent. Skattbar inntekt i 2006: 696.529
PRIVAT AKTØR: Volvat Medisinske Senter er landets ledende private helsekonsern og omfatter sykehusdrift og legesentervirksomhet. Volvat er eid av det børsnoterte Capiokonsernet og har klinikker i Oslo, Bergen, Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. Helsekonsernet utfører tjenester innen allmennmedisin, spesialistmedisin og kirurgi.