Mens Stoltenberg var statsminister i 2000 og 2001 ble Statoil og Telenor børsnotert.

Statens aksjepost i Kreditkassen ble solgt. Norsk Medisinaldepot ble solgt til en tysk medisingrossist, to tredjedeler av aksjene i spritprodusenten Arcus ble solgt til private, og 49 prosent av aksjene i gruvebedriften Olivin gikk til et amerikanskeid selskap.

I tillegg ble det solgt aksjer for 4,3 milliarder kroner i DnB, slik at statens eierandel kom under 50 prosent. Det framgår av en liste Nærings— og handelsdepartementet har laget på forespørsel fra Aftenposten.

— Dette viser at det ikke er samsvar mellom det Stoltenberg sier og det han gjør, sier statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

Stoltenberg angrer imidlertid ingenting.

— Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal ha en blandingsøkonomi i Norge, sier han, og fremhever Statoil, Hydro, Telenor og DnB NOR som fire store selskaper hvor det er ønskelig med blandet eierskap.

Arbeiderpartiet går imot salg av aksjer i Statkraft og Posten, og imot ytterligere nedsalg i Statoil.

— I Statkraft bør staten eie 100 prosent av aksjene, fordi dette selskapet eier naturressurser og har mesteparten av virksomheten i Norge, sier han.