I Luftfartstilsynets årsrapport for 2000 heter det blant annet at tilsynet nå har startet et arbeid med å bedre sikkerheten i denne sektoren gjennom prosjektet "Allmennflyging og Lufttransport".

Også i sektoren annen kommersiell flyging – altså ikke rutebasert passasjertransport – er det for mange ulykker. Nivået har vært stabilt fra tre til åtte ulykker hvert år siden 1990. Bortsett fra 1992 har det vært dødsulykker hvert år, med helikopterstyrten på Nornefeltet i Nordsjøen i 1997 som den største med 12 omkomne.

Antall ulykker i norsk ruteflyging har holdt seg på et stabilt lavt nivå det siste tiåret. Selv om trafikken har økt, har det i fire av de siste ti årene ikke vært ulykker med rutefly. I de øvrige årene har det skjedd en eller to ulykker årlig. I de fleste av disse ulykkene ble ingen skadd. Siste dødsulykke var i 1993 da et rutefly styrtet ved Namsos og seks personer omkom.

NTB