- Det er ingen god løsning, men vi ser oss tvunget til dette av hensyn til personalets og de øvrige asylsøkernes sikkerhet, sier regiondirektør Bjørn Fridfeldt i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Dagbladet.

Ifølge Fridfeldt er den unge somalieren ustabil og syk. Han har vært involvert i flere straffbare forhold etter at han kom til Norge 6. juni i år. Sakene dreier seg om vold, tyverier og skadeverk.