Norsk folkehjelp tror konkurransen gjør tilbudet til asylsøkerne dårligere.

Det melder NRK, som har fått tilgang til fjorårets regnskaper for de norske asylmottakene. Av disse er 15 kommunale, åtte drevet av humanitære organisasjoner og 34 privateid.

Mens kommunene totalt gikk med 1,5 millioner kroner i underskudd, tjente de humanitære organisasjonene 890.000 kroner på drift av asylmottak i fjor. De private firmaene satt igjen med hele 19 millioner kroner i overskudd.

Det er de private selskapene Hero og Link som driver flest asylmottak i Norge. De siste fem årene har disse omsatt for totalt 1,1 milliarder kroner og levert et overskudd før skatt på 72 millioner.

Norsk folkehjelp driver seks asylmottak i Norge. Fordi alle presses til å drive billigst mulig, frykter organisasjonen at konkurransen mellom driftsselskapene på sikt vil gå ut over kvaliteten på tilbudet til asylsøkerne.

Arbeids— og inkluderingsdepartementet mener situasjonen er forsvarlig, og sier det er uproblematisk å tjene penger på drift av asylmottak.